...

Пожежна безпека

Пожежна безпека (ст. 2 Кодексу цивільного захисту України) — це відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж, що супроводжуються неконтрольованим процесом знищення або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для живих істот і навколишнього природного середовища. Детальніше дивіться на сайті http://budenergoatom.com.ua/ua/navshannja/pozhezhna-bezpeka.

DemoГлавою 13 Кодексу встановлено, що відповідальність за дотримання вимог пожежної безпеки підприємства покладається безпосередньо на їх власників і керівників.

Обов’язок щодо забезпечення пожежної безпеки в житлових приміщеннях державного, комунального, громадського житлового фонду, фонду ЖБК покладається на квартиронаймачів і власників квартир, а в житлових приміщеннях приватного житлового фонду, приватних житлових будинках садибного типу, дачних та садових будинках з господарськими спорудами і будівлями — на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму.

Важливим є положення, згідно з яким проекти стандартів, норм і правил, технічних умов на виготовлення продукції і виконання робіт, які встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів і продуктів, повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з центральним органом виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки.

При цьому відомчі нормативні акти не повинні суперечити національним стандартам, нормам і правилам.

Також повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з пожежної безпеки виробничі, житлові, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, які вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переозброєння, а також технологічні процеси і продукція.

Пожежна безпека на нових підприємствах

З метою дотримання вимог пожежної безпеки Кодексом передбачено, що початок роботи новостворених підприємств, початок використання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази цього суб’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки , а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику — також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (ек експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Процедура подачі і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок роботи новостворених підприємств, початок використання підприємством об’єктів нерухомості врегульована постановою КМУ від 05.06. 2013 № 440.

Смотрите ещё

Качественный бетон от производителя – практичное решение

Можно выделить несколько материалов, без которых было бы невозможно проведение большинства строительных работ. Один из …